FŐOLDAL   DANUBIA TUDÁSBÁZIS   SZERZŐK  KÖNYVEK   AJÁNLOTT ELŐADÁSTÉMÁK   KAPCSOLAT

AJÁNLOTT ELŐADÁSTÉMÁK

 1. Innováció, K+F, szellemi tulajdon, iparjogvédelem
 2. Innovációelmélet a gyakorlatban (innovációs modellek gyakorlati megközelítése, kockázatelemzés és kezelési stratégiák)
 3. Tudományból üzlet (üzleti lehetőségtől az üzleti megoldásig, PESTEL, Porter, üzleti modell, hasznosítási stratégiaválasztás /licencia vagy start-up/, üzleti tervezés, cégalapítás, a kreatív munkaerő megtartása, innovácó-marketing, kockázati tőkebefektetés)
 4. Technológiaintenzív vállalkozások védelmi stratégiái: publikálás, szabadalmaztatás, titokvédelem,
 5. Műszaki találmányok oltalmi stratégiái (nemzeti, nemzetközi és regionális oltalmi stratégiai térkép, kommunikációs és hasznosításba vételi moratóriumok, a szabadalmi stratégia idő és költségvonzat ütemterve, pályázatok)
 6. Az új egységes hatályú európai szabadalom (Unitary Patent – UP) és az Európai Szabadalmi Bíróság (Unified patent Court – UPC) hatása az európai vállalkozásokra, innovátorokra, illetve szabadalmasokra
 7. Kreatív vállalkozások szellemi alkotásainak védelmi lehetőségei, stratégiai szellemi vagyonkezelése
 8. Szellemi tulajdon számvitele (a szellemi tulajdon számviteli könyvekben történő megjelenítésének néhány jellemző esete (K+F költségek számviteli eszközkonverziója (aktiválás) és a vállalkozásba nem pénzbeli hozzájárulásként történő bevitele (apport))
 9. K+F vonatkozású adókedvezmények, a minősítéssel kapcsolatos alapvető ismeretek
 10. Szellemi tulajdon értékének meghatározása, értékhelyesbítése (esetei és módjai)
 11. Startupper training – felkészülés a kockázati tőkebevonásra,
 12. IP Intelligence: Adatbáziskutatás, mint az innováció támogatásának leghatékonyabb eszköze (iparjogvédelmi információszerzés, egy technológia, termék piaci bevezethetőségének, versenyképességének megítélése, a versenytársak aktuális fejlesztései, újdonságkutatás – az adott területen már létező megoldások feltérképezése az oltalomszerzést gátló tényezők azonosításával, a párhuzamos kutatások elkerülése, a szabadon felhasználható szellemi alkotások meghatározása, FTO kutatás)
 13. Technológia transzfer, hasznosítási szerződések és konstrukciók, technológiai átruházás
 14. Vállalkozások legalapvetőbb szellemi tulajdonjogi feladatai (NDA, szolgálati és alkalmazotti találmányok kezelése, munkaszerződések és megbízási szerződések, szellemi tulajdonvédelmi folyamatok integrálása az üzletfejlesztésbe és a magfolyamatokba)
 15. Szellemi tulajdon létrehozására alakult K+F együttműködések (kutatási együttműködési megállapodások (CRADA), Európai uniós támogatásban részesülő K+F tevékenységek sajátosságai, egyéb a K+F folyamathoz és TT-hez kapcsolódó megállapodások/szerződések (NDA, MTA, stb.))
 16. Az oltalmazott szellemi tulajdon hasznosításának módjai (saját hasznosítás, hasznosítócég-alapítás (start-up, spin-off), harmadik félnek való hasznosításba adás – licenciaszerződés, átruházás, az átruházási szerződés sajátosságai)
 17. A szellemi tulajdon hasznosításba adása (licenciaszerződések, szabályozásuk, típusai, felépítése, tartalma, és főbb klauzulái, a licenctárgyalás, a licenciadíj meghatározó tényezői, profit-sharing, versenyjogi vonatkozásai)
 18. Open innovation
 19. Principles of intellectual property protection
 20. Protecting technology innovations I: Patenting, secrecy, publishing
 21. Protecting technology innovations II: Preparation for international protection (PCT, EP, UP)
 22. Protecting technology innovations III: Effects of the new Unitary Patent (UP) and of the Unified patent Court (UPC) on European enterprises, innovative stakeholders and patentholders
 23. Agent 007 tricks for creative technology: Business Intelligence based on industrial property information
 24. Branding like a Pro I: Trademarks
 25. Branding like a Pro II: Preparation for international branding (Madrid system & EUTM)
 26. IP 4 Creative industry I: Designs
 27. IP 4 Creative industry II: Preparation for the international catwalk (Hague system & RCD/UCD)
 28. Technology Transfer I: Negotiating a licensing deal
 29. Technology Transfer II: Collaborative R&D

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
central@danubia.hu
+36 1 411 8700

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
danubiaip@danubia.hu
+36 1 411 8880

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
office@danubialegal.hu
+36 1 411 8875