FŐOLDAL   DANUBIA TUDÁSBÁZIS   SZERZŐK  KÖNYVEK   AJÁNLOTT ELŐADÁSTÉMÁK   KAPCSOLAT

JOGI ALAPISMERETEK TECHNOLÓGIAALAPÚ VÁLLALKOZÁSOKNAK

Budapest, 2021

Szerkesztő:
Dr. Molnár István

Felelős Kiadó:
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Szerzők:
Dr. Földes Anna, Haszonits András, Dr. Molnár István, Molnár Máté Tamás, Pethő Levente, Dr. Tóth Patrícia, Dr. Török Ferenc, Dr. Kratochwill György

A „Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak” c. könyv, leginkább kézikönyvként történő használatra tervezve arra a feladatra vállalkozik, hogy a mai modern vállalkozások számára biztosítson biztos kikötőt, és kíván egyben szilárd navigációs pontként szolgáló világítótorony lenni a gyorsan változó világban. A korábbi gyakorlattal ellentétben az egyes szakterületek, mint a mérnöki és jogi területek képviselői, már nem képesek elszigetelten, egyes, a másik oldalról származó tudáselemek hiányában hatékonyan működni. Egy informatikai szolgáltató, pl. amely ügyfelekkel kerül kapcsolatba, az adatvédelmi jog alapjainak maradéktalan megértése és az adatvédelem megfelelő alkalmazása nélkül nem folytathatja megfelelően a tevékenységét. Célunk ezért a mostani kiadással módosult: olyan tudást szeretnénk megismertetni az olvasóval, amelyre tapasztalataink alapján a célközönségnek, mérnököknek, vállalkozóknak, cégekben döntést hozó szakembereknek akkor is szüksége van, ha jogászi végzettséggel nem rendelkeznek. A fentiek hatékony, multidimenzionális megértéséhez, átlátásához, kezeléséhez, a megalapozott operatív- és vezetői döntéshozás-előkészítés és döntéshozás támogatás megvalósításához a műszaki, gazdasági, és jogi területek szinergikus kezelésére van szükség. A mindehhez szükséges technológiajogi háttérinformációk, a szélesebb értelemben vett szellemi tulajdonjogi, versenyjogi, adatvédelmi jogi, elektronikus kereskedelem jogi, és a ma egyre elterjedtebbé, fontosabbá váló „robotjog”, „kiberjog”, mesterséges intelligenciával kapcsolatos jog egyes területeit érintő praktikus szaktudás révén, illetve kompetenciafejlesztő, átfogó megközelítés megalapozására, megerősítésére lehetőséget biztosító komplex tudástár rendelkezésre bocsájtásával kívántunk eszközt adni a modern vállalkozások és képviselőik kezébe.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
central@danubia.hu
+36 1 411 8700

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
danubiaip@danubia.hu
+36 1 411 8880

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
office@danubialegal.hu
+36 1 411 8875