FŐOLDAL  SZERZŐK  KÖNYVEK   AJÁNLOTT ELŐADÁSTÉMÁK   KAPCSOLAT

Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és -menedzsment köréből

Szeged, 2010.

Szerkesztő:
Dr. Molnár István

Felelős Kiadó:
InnovAID Innovációs és gazdasági Tanácsadó Kft.

Szerzők:
Dr. Bartha Ákos, Dr. Molnár István, Dr. Török Ferenc, Jeszenszky Tamás, Kiri Marietta, Nagyová Katarína, Onozó Ervin

Az Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és –menedzsment köréből című kötet arra vállalkozik, hogy a kutatáshasznosítás rendszerét egy gyakorlatorientált esettár átadásával tegye könnyebben megérthetővé. A kötetben összegyűjtöttük azon szituációkat, amelyek a szellemi tulajdon menedzselése során tipikusnak tekinthetők és így kellő előzménnyel bírnak ahhoz, hogy mintafolyamatok demonstrálására alkalmazhatók legyenek. A kiadvány elkészítését a Szellemi tulajdon menedzsment és technológia-transzfer c. kötet több éves oktatási tapasztalatai nagyban segítették. Láthatóvá vált, hogy a szellemi tulajdon menedzselését végzők a készen alkalmazható módszertani protokollok mellett a módszerek gyakorlati alkalmazását valós viszonyok között bemutató esetpéldákat igénylik leginkább. Az esettanulmány kötetben ezt az igényt igyekszünk kielégíteni egy, a való életben megtörtént eseteket rögzítő, elemző mintatár átadásával. A kötet szerkezetét a szellemi tulajdon menedzsment folyamatával összhangban készítettük el, így a találmányok iparjogvédelmi oltalomszerzését és a technológiaértékelést követik a hasznosítás egyes módozatait ágazatonként is bemutató fejezetek. Az esetpélda gyűjtemény újdonsága, hogy a szellemi tulajdon védelem egyetemi és vállalati kutatóhelyi gyakorlatát egyetlen kötetben ismerteti. Ennek indoka, hogy az utóbbi években fokozódott az egyetemi és vállalati együttműködésre épülő kollaborációs kutatások jelentősége, így a kutatások nyomán létrejövő szellemi termékek menedzsmentje sem egyetlen intézmény falai között zajlik. A kötet alkalmazása nyomán így az egyetemi és a vállalkozási kutatáshasznosítási gyakorlat mind módszereiben, mind szemléletében közelebb kerülhet egymáshoz, egyben a létrejövő szellemi tulajdon hasznosítása az együttműködő felek igényeinek jobban megfelelhet. Az esetpélda gyűjteményt a kutatáshasznosítás egyetemi és vállalati szereplőinek, az innovációs oktatás hallgatóinak és oktatóinak, valamint természetesen a szellemi tulajdont létrehozó kutatóknak ajánljuk.